Malin Heimer Nilsson – Hållbarhetsbolaget – har flera års erfarenhet av att förmedla och arbete med Appreciative Inquiry och styrkebaserad utveckling.

Malins nyfikenheten och vilja gör det till en fröjd att arbeta tillsammans med henne. Hon får riktigt bra grejer att hända!

2016 tog Malin sitt – Appreciative Inquiry Certificate in Positive Business & Society Change, i Sverige, för professor Ron Fry vid Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University, Cleveland Ohio.

”Min erfarenhet är att utveckling, på riktigt, sker genom mänsklig interaktion. Jag har upptäck hur Appreciativ Inquiry hjälper människor att generera positiv energi och skapa en mer kraftfull rörelse i önskvärd riktning”

*

Utbildningen i Styrkebaserad Teamutveckling bygger på innehållet i boken med samma namn. Den bygger på det bästa från den uppskattade kursen på Mittuniversitet och andra utbildningar som ges i USA och Europa av Weatherhead School of Management och Corporation for Positive Change.

Under utbildning stärker du din förmåga att tillämpa valda delar av Appreciative Inquiry – dess principer, synsätt, process och metoder – i ditt eget team eller för andra sammanhang.

Gör din bokning till utbildningar här

*