Daniel Richardsson – Styrkebaserad – har 13 års erfarenhet av att förmedla och arbete med styrkebaserad utveckling och Appreciative Inquiry för individer, i team, organisationer och regioner.
Daniel gör det begripligt, lättillgängligt och användbart i vardagen. På jobbet, i team, på fritiden och i en rad olika sammanhang.

2009 tog Daniel sitt – Appreciative Inquiry Certificate in Positive Business & Society Change vid Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University, Cleveland Ohio för David Cooperrider och Ron Fry.

Från sep 2018- aug 2019 arbetade Daniel för Sida, Partnerskap och Innovation, med att koordinera Svenska myndigheter för hållbar utveckling, samt att intoducera Design Sprint som arbetsmetod för Sidas kommunikationsavdelning.

Från 2010-2017 var Daniel undervisande lärare vid Mittuniversitetet, Kvalitetsteknik, i Styrkebaserad förändringsledning genom Appreciative Inquiry (7,5 Hp, 22 veckor) samt i utbildningen Skarp Åre Affärs & Produktutvecklare (2010-2014).
Över 150 deltagare har gått utbildningen och fått handledning i styrkebaserad teamutveckling och Appreciative Inquiry under Daniels kreativa ledning.
*
Daniel är utbildare i och översättare av boken Styrkebaserad Teamutveckling – en praktisk handbok i Appreciative Inquiry (2019 & 2012)
Se mer om Daniel på LinkedIn.
*
Utbildningen i Styrkebaserad Teamutveckling bygger på innehållet i boken med samma namn. Den bygger på det bästa från den mycket uppskattade kursen på Mittuniversitet, och från andra utbildningar som ges i USA och Europa av Weatherhead School of Management och Corporation for Positive Change.
Under utbildning stärker du din förmåga att tillämpa valda delar av Appreciative Inquiry – dess principer, synsätt, process och metoder – i ditt eget team eller för andra sammanhang.

Gör din bokning till utbildningar här

*